Назва статті Загальні теоретико-методологічні питання ефективного державного управління
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2015
Сторінки [17-27]
Анотація У статті йдеться про недостатньо досліджені загальні теоретико-методологічні питання ефективності державної влади як результативності реалізації владою функцій держави. Визначається поняття загальних функцій держави, їх зв’язок із правовою формою функціонування держави, залежність ефективності влади від цієї форми. Підкреслюється негативний вплив на ефективність влади корупційної, тобто антиправової форми реалізації державних функцій, що має місце в Україні. Наголошено на неприйнятності неокласичного аналізу взаємовідношення корупції та управління і відповідних його рекомендацій стосовно подолання корупції, необхідності посилення значення держави у регулюванні суспільних відносин і здійсненні економічних реформ. Обґрунтовано пріоритетне завдання реформаційного процесу в Україні, а також загальний механізм його вирішення.
Ключові слова державна влада, ефективність влади, функції держави, правова форма, корупція, неокласичний аналіз, правова реформа, конституційний процес.
References