Назва статті Новітні тенденції в гармонізації енергетичного законодавства Європейського Союзу та його вплив на треті країни щодо розвитку альтернативної енергетики
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2013
Сторінки [120-135]
Анотація У статті розглянуто останні тенденції в енергетичному законодавстві ЄС, проаналізовано його поширення на треті країни через діяльність Енергетичного Співтовариства. Досліджено джерельну базу Енергетичного Співтовариства у сфері альтернативної енергетики. Акти з питань альтернативної енергетики, які підлягають імплементації Договірними сторонами, утворюють доволі неоднорідну групу. Частину з них становлять вже скасовані в ЄС спеціалізовані директиви № 2001/77/ЄС і № 2003/30/ЄС. Директива № 2009/28/ЄС що їх замінила, досі не включена до aque communitare, що підлягає імплементації, але її складові включені до юридично необов'язкових рекомендацій для добровільної адаптації Договірними сторонами. Розглянуто процедуру прийняття рішень в Енергетичному Співтоваристві, а також досліджено процедуру приєднання до нього України. Головну увагу приділено імплементації Третього енергетичного пакета і його відношення до розвитку альтернативної енергетики в державах — членах ЄС та Енергетичного Співтовариства. Зроблено висновок, що Енергетичне Співтовариство є одним із засобів поширення енергетичного aque ЄС на треті країни.
Ключові слова Європейський Союз, енергетичне aque, альтернативна енергетика, енерго-ефективність, Енергетичне Співтовариство, Третій енергетичний протокол.
References