Назва статті Захист прав споживачів фінансових послуг під час укладання контрактів на відстані (порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2013
Сторінки [114-119]
Анотація

У статті розглядаються актуальні питання адаптації законодавства України про фінансові послуги до законодавства Європейського Союзу. Особлива увага приділена проблемам надання фінансових послуг шляхом укладання дистанційних контрактів. Проводиться порівняльний аналіз основних положень Директиви Європейського Парламенту та Ради Європи № 2002/65/ЄС від 23 вересня 2002 р. про дистанційну торгівлю споживчими фінансовими послугами та відповідного законодавства України. 

Розглядаються такі питання, як укладання дистанційного контракту, обов'язок постачальника надати необхідну інформацію, порядок надання фінансових послуг, право споживача на відмову від виконання договору. Висвітлюється сучасний стан та шляхи удосконалення вітчизняного законодавства у цій сфері.

Ключові слова фінансові послуги, дистанційний договір, постачальник фінансової послуги, захист прав споживачів, укладання дистанційного контракту, право на відмову від виконання договору.
References