Назва статті Розуміння громадянського суспільства у контексті предмета конституційного регулювання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2013
Сторінки [228-234]
Анотація У статті висвітлюються проблеми визначення конституційних основ розвитку громадянського суспільства в Україні. Встановлюється його сутність, зміст та кваліфікуючі ознаки. Розглядаються поширені в українській та зарубіжній науці погляди на розуміння громадянського суспільства. Підкреслюється, що залишаються поза увагою вчених-конституціоналістів проблеми визначення конституційних основ громадянського суспільства в Україні. Дається аналіз поняття громадянського суспільства з точки зору конституційно-правових норм. Зазначається, що у Конституції України прямо не вживається термін «громадянське суспільство». Обґрунтовується положення про те, що нормами конституційного права закладається правовий фундамент побудови та розвитку громадянського суспільства. Пропонуються нові підходи до розуміння громадянського суспільства в контексті предмета конституційного регулювання.
Ключові слова громадянське суспільство, предмет конституційного регулювання, конституційні основи громадянського суспільства.
References