Назва статті Гармонізація законодавства і європейська інтеграція
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2013
Сторінки [12-50]
Анотація Стаття висвітлює теоретичні і практичні питання гармонізації законодавства у зв'язку зі здійсненням європейської інтеграції у рамках Європейського Союзу. На конкретних прикладах розглядаються положення установчих договорів про Європейський Союз та про функціонування Європейського Союзу, актів інститутів Євросоюзу про гармонізацію законодавства. Показана роль практики Суду ЄС у вирішенні цих питань. Особлива увага приділена аналізу положень міжнародних договорів Європейського Союзу про гармонізацію внутрішнього законодавства третіх країн з правом Євросоюзу. Досліджується вплив acquis Європейського Союзу на гармонізацію законодавства. Детально аналізуються види і способи гармонізації законодавства, передбачені у міжнародних угодах ЄС. Визначаються правові наслідки гармонізації законодавства для держав — членів Європейського Союзу і третіх країн. Спеціальна увага приділена наслідкам укладання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Розглянуті організаційно-правові механізми та нові способи гармонізації законодавства України з законодавством Євросоюзу, серед яких виділяється транспозиція директив ЄС у внутрішнє законодавство України та застосування певних положень права ЄС у правопорядку України. Показано значення гармонізації законодавства для перспективи інтеграції України у внутрішній ринок Європейського Союзу.
Ключові слова Європейський Союз, гармонізація законодавства, міжнародна угода, acquis, правові наслідки, угода про асоціацію з Україною, транспозиція директив.
References
Схожі статті: