Назва статті Гармонізація законодавства України з «acquis» Європейського Союзу та правовими стандартами Ради Європи
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2013
Сторінки [77-91]
Анотація Статтю присвячено правовому аналізу гармонізації національного законодавства України з acquis Європейського Союзу та правовими стандартами Ради Європи. Особливу увагу приділено визначенню таких понять, як «гармонізація національного законодавства», «acquis Європейського Союзу» та «правові стандарти Ради Європи», визначивши при цьому способи та рівні гармонізації в рамках кожної європейської міжнародної організації. Досліджено, що Європейський Союз та Рада Європи встановлюють власні моделі, які отримали найменування правові стандарти Ради Європи та acquis Європейського Союзу відповідно. Надано аналіз положень чинних нормативно-правових актів України у сфері гармонізації законодавства України до правових систем організацій. Зазначено, що Рада Європи встановлює стандарти у гуманітарній сфері, зокрема щодо захисту прав людини, охорони навколишнього середовища, конституційного права тощо, в той час як Європейський Союз через директиви, регламенти та інші нормативно-правові акти запроваджує стандарти щодо більшості сфер життєдіяльності населення ЄС. Виявлено різні рівні проведення гармонізації в рамках Європейського Союзу та Ради Європи. Досліджено, що в ЄС існують два рівні гармонізації — міжнародний (здійснюється шляхом приєднання країн до міжнародно-правових документів) та рівень ЄС (мета якого полягає в узгодженні положень національних нормативно-правових актів із приписами постанов інститутів Європейського Союзу). У рамках Ради Європи є тільки один спосіб гармонізації — міжнародний (який полягає у дотриманні всіх процедур щодо дії міжнародних договорів РЄ та їх впровадження в національну правову систему).
Ключові слова гармонізація, європейська інтеграція, acquis Європейського Союзу, правові стандарти Ради Європи, рівень гармонізації, механізм гармонізації.
References