Назва статті Взаємодія міждержавних правопорядків Європи як передумова формування європейського права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2013
Сторінки [145-152]
Анотація Стаття присвячена питанням взаємодії регіональних міждержавних правопорядків Європи з метою гармонізації правових норм, принципів і стандартів, які виробляються в їх рамках. Визначається, що головною складовою європейського публічного порядку виступають правові системи ЄС та Ради Європи, оскільки їх правотворча діяльність найбільшою мірою сприяє формуванню загальноєвропейських правових норм. З'ясовано, що до пріоритетних напрямів співробітництва ЄС і Ради Європи належать: забезпечення демократичної стабільності в Європі; захист прав людини; співробітництво у правовій сфері через вироблення загальноєвропейських правових стандартів як основи для створення в Європі єдиного правового простору; культура, освіта, молодіжна політика, а також соціальна сфера. Визначено, що ступінь залучення інших регіональних організацій у сучасний процес утворення загальноєвропейських правових норм є значно меншою, проте також відіграє важливу роль у гармонізації європейського правового простору. У цьому контексті досліджено правові підстави взаємодії між Радою Європи та ОБСЄ, ЄС та ЄАВТ тощо.
Ключові слова європейське право, Європейський Союз, Рада Європи, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Європейська асоціація вільної торгівлі.
References