Назва статті Диференціація провадження в суді першої інстанції за новим КПК України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2013
Сторінки [269-275]
Анотація У статті висвітлюється порядок кримінального провадження у суді першої інстанції за новим КПК України, що знайшло своє вираження як у зміні самої системи кримінального процесу, появі нових видів проваджень, так і впровадженні різних видів процедур у межах одного й того ж провадження, які диференціюються залежно від певних критеріїв, узятих законодавцем за основу при правовому регулюванні кримінальних процесуальних відносин. З'ясовано, що системний аналіз положень нового КПК України, які регулюють судовий розгляд, дозволяє констатувати наявність кількох порядків його здійснення, які відрізняються один від одного суттєвими особливостями і тому можуть свідчити, як уявляється, про диференціацію кримінальної процесуальної форми на цьому етапі кримінального провадження. Зроблено висновок, що розглянуті у статті процесуальні порядки кримінального провадження в суді першої інстанції, передбачені новим КПК України, ще раз підтверджують складність та багатоплановість проблеми диференціації кримінальної процесуальної форми, необхідність її доктринального аналізу та напрацювання науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на оптимізацію кримінального провадження та забезпечення прав і законних інтересів його учасників.
Ключові слова кримінальне провадження в суді першої інстанції, диференціація кримінального провадження, новий КПК України.
References