Назва статті Функції і принципи державного контролю
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2015
Сторінки [179-184]
Анотація У статті на основі визначення цілей і завдань державного контролю проаналізовано його загальні та спеціальні функції. До загальних функцій віднесено регулятивну й охоронну функції, до спеціальних — стабілізаційну й інформаційну. Підкреслено зв’язок контролю із забезпеченням прав людини та підтвердженням легітимності державної влади. Зроблено висновок, що контроль як одна з юридичних форм діяльності має здійснюватися на основі трьох груп принципів: вимог, що ґрунтуються на системі принципів права (основоположних, загальних, галузевих принципах тощо); вимог, що діють у сфері державного управління (демократизм, соціальна спрямованість, публічність, гласність тощо); вимог власне контрольної діяльності (об’єк тивність, поєднання плановості та систематичності, економічність, оперативність тощо). Наприкінці статті проведено відмежування принципів контролю від його гарантій.
Ключові слова державний контроль, функції державного контролю, принципи державного контролю, цілі й завдання державного контролю.
References