Назва статті Національна академія прокуратури України в процесі реформування органів прокуратури з урахуванням міжнародних стандартів
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2015
Сторінки [11-17]
Анотація Стаття присвячена розкриттю ролі та місця Національної академії прокуратури України в умовах реформування органів прокуратури. Розглядаються питання впровадження норм нового Закону України «Про прокуратуру» в практичну площину, зокрема щодо проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора. Також автором обґрунтовано доцільність проведення відповідних навчально-наукових заходів саме на базі Академії, як це вбачається із зарубіжного досвіду та відповідних рекомендацій, що містяться у міжнародних стандартах.
Ключові слова реформування, органи прокуратури, спеціальна підготовка, статус прокурора, міжнародні стандарти.
References