Назва статті Концепція інституційного балансу в контексті проблематики поділу влади в Європейському Союзі: теоретичні проблеми
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2015
Сторінки [138-147]
Анотація Стаття присвячена вивченню концепції інституційного балансу — оригінальної політико-правової теорії, яка асоціюється із розвитком інституційної системи Європейського Союзу. Запропоновано порівняльно-правовий аналіз концепції інституційного балансу і теорії розподілу влади. Основним висновком є теза, що зазначені концепції являють собою різні теоретичні моделі. При цьому концепція інституційного балансу не є модифікованою версією реалізації концепту поділу влади. Більше того, вона не може розглядатися як адекватна заміна останньої, оскільки ці дві концепції мають зовсім різні як теоретичну та методологічну основи, так і мету й форми своєї реалізації. Відповідно, наголошується на необхідності перегляду концептуальних підходів до принципів розподілу влади в межах інституційної системи ЄС з метою забезпечення більш стабільної та передбачуваної системи, яка б відповідала загальноприйнятим з точки зору теорії держави та права стандартам.
Ключові слова Європейський Союз, інституційний баланс, теорія розподілу влади, інституційна система, Рада ЄС, Європейський Парламент.
References