Назва статті Транспарентність публічної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2015
Сторінки [158-156]
Анотація У статті аналізується проблематика транспарентності публічної влади в Україні. Розкрито ретроспективний аспект транспарентності. Досліджено підходи до визначення поняття «транспарентність» у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі. З’ясовано складові змісту транспарентності публічної влади з урахуванням розвитку сучасного суспільного ладу в Україні. Зроблено висновок про комплексний характер транспарентності публічної влади.
Ключові слова громадянське суспільство, публічна влада, транспарентність, прозорість, відкритість, гласність, публічність, підзвітність, участь в управлінні державними справами, громадський контроль.
References