Назва статті Правові засоби прокурорської діяльності згідно з новим Законом України «Про прокуратуру»
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2015
Сторінки [60-69]
Анотація Стаття присвячена аналізу правових засобів прокурорської діяльності в контексті нового Закону України «Про прокуратуру». Проведено класифікацію цих засобів за основними критеріями, виокремлено нові класифікаційні рубрики. Досліджено проблеми віднесення засобів прокурорської діяльності до окремих груп. Проаналізовано можливі проблеми правозастосування норм Закону України «Про прокуратуру», запропоновано шляхи їх вирішення. Авторами розмежовано погодження, затвердження та санкцію як превентивні засоби прокурорської діяльності. Зроблено висновки про порядок реалізації прокурором представницької функції прокуратури та доцільність виключення із Закону України «Про прокуратуру» права прокурора вимагати усунення порушень, причин і умов з метою уніфікації норм різних галузей права.
Ключові слова прокурор, правові засоби прокурорської діяльності, погодження прокурора, санкція прокурора, затвердження прокурора, вказівки прокурора.
References