Назва статті Компенсація моральної шкоди працівнику, заподіяної йому при виконанні ним своїх обов’язків
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2015
Сторінки [223-233]
Анотація Стаття присвячена проблемам, пов’язаним із відшкодуванням моральної (нематеріальної) шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я. Аналізуються наукові погляди науковців стосовно цієї проблематики, на основі яких вносяться пропозиції щодо законодавчого закріплення порядку визначення розміру відшкодовування моральної (нематеріальної) шкоди. Пропонується низка критеріїв, які, за рекомендацією автора, мають враховуватися при визначенні розміру моральної (нематеріальної) шкоди.
Ключові слова працівник, роботодавець, відшкодування моральної шкоди, визначення розміру моральної шкоди.
References