Назва статті Законодавчі новели реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у світлі нового Закону України «Про прокуратуру»
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2015
Сторінки [109-118]
Анотація У статті висвітлено законодавчі новели реалізації прокуратурою України функції представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, а також детермінанти, що визначили їх формулювання. Проаналізовано проблемні аспекти правової регламентації функції представництва прокуратурою України інтересів громадянина або держави в суді за новим Законом України «Про прокуратуру», запропоновано можливі варіанти їх вирішення.
Ключові слова прокуратура, функція прокуратури, представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.
References