Назва статті Укладання адміністративно-правових договорів у сфері підприємництва: деякі питання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [197-201]
Анотація У статті аналізується зміст такого теоретичного поняття, як «адміністративно-правовий договір». Розглядається доцільність створення таких умов для суб’єктів підприємництва, які були б спеціальними стимулами до вчинення соціально спрямованих дій та предметом укладання угод для задоволення суспільних (а також державних) потреб.
Ключові слова адміністративно-правовий договір, підприємництво.
References