Назва статті Особливості формування геологічної правосуб’єктності
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [189-196]
Анотація У статті, керуючись положеннями чинного законодавства про надра, проведено аналіз та деталізацію змісту правосуб’єктності, систематизацію груп обов’язків користувачів надрами при проведенні геологічного вивчення.
Ключові слова геологічна правосуб’єктність, геологічне вивчення надр, корисні копалини, державний геологічний контроль, охорона надр, родовище.
References