Назва статті Управління майном державної власності: функціональний аспект
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [202-208]
Анотація Розглядаються питання про місце і роль управління майном державної власності серед функцій сучасної держави. Зазначається, що управління майном державної власності є допоміжною функцією держави. Зроблені висновки і пропозиції щодо покращання правового регулювання в цій сфері.
Ключові слова державна власність, управління майном, функція держави.
References