Назва статті Шарль Луї де Монтеск’є і передісторія порівняльного правознавства
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [262-275]
Анотація У статті розкрито формування ідей Монтеск’є щодо правового релятивізму та порівняльного пізнання права. Автор всебічно аналізує аспекти порівняльного пізнання права у праці «Про дух законів». Приділено увагу сприйняттю і подальшому розвитку ідей Монтеск’є у другій половині XVIII – на початку ХІХ ст. Автор доходить висновку про те, що Монтеск’є заклав основи формування порівняльно-типологічного методологічного підходу як інструмента одержання порівняльно-типологічного знання про право і джерела науки порівняльного правознавства.
Ключові слова порівняльне правознавство, порівняльно-типологічний підхід, правовий релятивізм, порівняльно-типологічне знання, національне право, природне право.
References