Назва статті Поняття та особливості принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [322-329]
Анотація У статті досліджується проблематика правового регулювання та наукового розуміння поняття і особливостей принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві. Обґрунтовано авторську думку щодо поняття та сутності вказаного принципу.
Ключові слова принципи судочинства, принципи адміністративного судочинства, принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві.
References