Назва статті До питання про бюджетну відповідальність
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [218-226]
Анотація У статті досліджується поняття бюджетної відповідальності, проводиться її порівняльна характеристика з фінансово-правовою відповідальністю, визначається місце бюджетного права в системі фінансового права, а також аналізується правова природа заходів впливу за порушення бюджетного законодавства.
Ключові слова бюджетна відповідальність, фінансово-правова відповідальність, юридична відповідальність, бюджетне право, галузь права, бюджетні кошти, бюджетне правопорушення, заходи впливу.
References