Назва статті Системний підхід у кримінальному праві та проблеми удосконалення кримінального законодавства
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [227-241]
Анотація У статті на підставі системного підходу кримінальне право аналізується як складний системний об’єкт з притаманними йому структурними елементами, зовнішніми і внутрішніми відносинами і зв’язками. Кримінальне право становить зміст кримінального законодавства, має на нього значний вплив та визначає його структуру і форму. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення кримінального законодавства з урахуванням його системного характеру.
Ключові слова кримінальне право, кримінальне законодавство, системний підхід, структура й елементи системи, системні відносини і зв’язки кримінального права (зовнішні та внутрішні), удосконалення кримінального законодавства.
References