Назва статті Правова природа згоди профспілкового органу на розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [171-180]
Анотація У статті досліджується правова природа згоди профспілки на розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця. Проаналізовано правові приписи чинних нормативно-правових актів та проекту Трудового кодексу України з цього питання. Доведено, що положення нормативно-правових актів мають більшою мірою захищати права і свободи працівників.
Ключові слова трудовий договір, профспілка, юридичні гарантії, згода профспілки на розірвання трудового договору.
References