Назва статті Стандарт доказування як критерій достовірності результату судового пізнання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [282-291]
Анотація У статті аналізуються вимоги до якості знання, яке отримується судом у результаті судового розгляду справи. На підставі зіставлення чинного процесуального законодавства України та прецедентної практики Європейського суду з прав людини досліджується можливість запровадження в українську судово-процесуальну культуру поняття «стандарт доказування» як вимоги до якості судового знання.
Ключові слова судове правозастосування, істина, ймовірні знання, достовірні знання, стандарт доказування, практика Європейського суду з прав людини.
References