Назва статті Принцип територіальності у побудові системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [255-261]
Анотація У статті, шляхом аналізу стану реалізації принципу територіальності у побудові системи судів загальної юрисдикції, обґрунтовується пропозиція утворення місцевих та апеляційних судових округів, організація яких не пов’язувалася б із адміністративно-територіальним поділом України.
Ключові слова принцип територіальності, система судів загальної юрисдикції, критерій.
References