Назва статті Поняття пенсійного забезпечення в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [12-18]
Анотація У статті досліджується правова категорія «пенсійне забезпечення» та її співвідношення з правовою категорією «соціальне забезпечення». Визначено найбільш характерні ознаки цієї категорії. Сформульовано дефініцію цього поняття.
Ключові слова пенсійне забезпечення, пенсія, соціальне забезпечення, конституалізація, гарантія.
References