Назва статті Пенсійна система Росії: становлення, сучасний стан, перспективи розвитку
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 6/2012
Сторінки [115-125]
Анотація Статтю присвячено аналізу становлення, розвитку та сучасного стану пенсійної системи в Російській Федерації. Досліджено основні положення законодавства та проблемні питання солідарної і накопичувальної систем, а також недержавного пенсійного забезпечення. Вказано на необхідність ратифікації Конвенції МОП № 112. Обґрунтовується думка про необхідність збереження провідної ролі держави у пенсійному забезпеченні громадян.
Ключові слова державна пенсія, соціальна пенсія, трудова пенсія, фіксований базовий розмір страхової пенсії, страхова частина пенсії, накопичувальна частина пенсії, добровільний страховий внесок, державне співфінансування.
References