Назва статті Пеналізація кримінальних правопорушень: перспективи вдосконалення
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2013
Сторінки [291-297]
Анотація Реформування кримінальної юстиції в Україні загострює питання визначення меж відповідальності осіб, які вчинили злочин. Необхідно ураховувати й те, що новий Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає, що кримінальне провадження проводиться як щодо злочинів, так і щодо кримінальних проступків. Розв'язання зазначеної проблематики потребує вирішення одного із концептуальних питань — питання пеналізації кримінальних правопорушень, яку, насамперед, пов'язують із процесом встановлення виду та розміру покарання. Процес пеналізації злочинів нерозривно пов'язаний із процесом встановлення кримінально-правових санкцій. Останній полягає насамперед у тому, що санкція є формальним відображенням процесу пеналізації. Процес визначення характеру караності діянь законодавцем і процес призначення покарання в судовій практиці можна розглядати як етапи пеналізації, що йдуть один за одним. Отже, дослідження проблемних питань цих процесів дозволить виробити не тільки напрями державної політики у сфері пеналізації кримінальних правопорушень, вдосконалити кримінально-правові санкції, а й забезпечити реалізацію принципів кримінального права, що у сукупності дозволить урахувати положення, відповідно до яких злочин та кримінальний проступок є видами кримінальних правопорушень.
Ключові слова пеналізація, санкція, кримінально-правова санкція, конструювання санкцій, кримінальна відповідальність, покарання.
References