Назва статті Проблеми застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р.
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2013
Сторінки [91-102]
Анотація У статті розглядаються проблемні питання, пов'язані із застосуванням Віденської конвенції 1980 р. Аналізується порядок укладання міжнародного договору купівлі-продажу. Конкретизуються істотні умови такого договору, вимоги до оферти та акцепту. Досліджуються права та обов'язки сторін договору. Встановлюється момент укладання договору міжнародної купівлі-продажу. Визначається сфера дії вказаної Конвенції, співвідношення її положень з матеріальними нормами національного законодавства. Висвітлюються правові наслідки неналежного виконання сторонами своїх обов'язків.
Ключові слова міжнародний договір купівлі-продажу, оферта, акцепт, форма договору.
References