Назва статті Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2013
Сторінки [154-182]
Анотація У статті досліджуються сучасні тенденції вирішення колізійних питань, що виникають у сфері міжнародних спадкових відносин. Ґрунтовно проаналізовані підстави виникнення колізій та особливості правового регулювання спадкування у законодавстві багатьох держав. Висвітлено актуальні проблеми колізійного регулювання у міжнародному спадковому праві. Показана сучасна судова та нотаріальна практика в цій сфері регулювання. Особлива увага приділена міжнародно-правовому регулюванню (багатосторонні конвенції у сфері транскордонного спадкування; регіональна уніфікація; двосторонні договори щодо відносин у спадкових справах). Аналізуються гостра проблема виморочного майна у правовідносинах, ускладнених іноземних елементом, та питання набуття державою прав на спадкове майно. На основі сучасного законодавства в сфері міжнародного приватного права досліджено особливості регулювання спадкових прав громадян України за кордоном та іноземців в Україні.
Ключові слова спадкування у міжнародному приватному праві, колізія у спадкових відносинах, міжнародне спадкування, спадщина за кордоном, міжнародні договори в сфері спадкових відносин.
References