Назва статті «Суперпрезидентська республіка»: конституційно-правова оцінка феномену та досвід пострадянських країн
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2013
Сторінки [252-262]
Анотація У науковій статті аналізується природа явища суперпрезидентства та причини його розвитку у країнах пострадянського простору. Встановлюється взаємозв'язок суперпрезидентства із президенціалізацією форми правління. Крізь призму явища суперпрезидентства з'ясовується сутність «суперпрезидентської республіки». Здійснена спроба дати конституційно-правову оцінку феномену «суперпрезидентської республіки». Аргументується неможливість виокремлення «суперпрезидентської республіки» як особливого типу республіканської форми правління із притаманним виключно йому набором юридичних ознак і власною логікою організації влади.
Ключові слова «суперпрезидентська республіка», суперпрезидентство, президенціалізм, президенціалізація, парламентаризація форми правління, легітимність влади.
References