Назва статті Склад і структура господарсько-правового забезпечення правовідносин щодо інноваційної діяльності
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2013
Сторінки [263-273]
Анотація

Стаття присвячена аналізу господарсько-правового забезпечення інноваційної діяльності з метою обґрунтування актуальності посилення правового поля, а також систематизації законодавства щодо інноваційної діяльності. У статті визначено основні завдання для кодифікування інноваційного законодавства України, проведено аналіз діяльності суб'єктів інноваційної сфери, а також представлено пропозиції з удосконалення організаційного, фінансового і правового забезпечення, стимулювання, управління та контролю над інноваційними процесами в Україні.

Також у статті представлено визначення інноваційної діяльності як діяльності комерційної, пов'язаної з отриманням нового знання та реалізацією його іншими учасникам ринку, та обґрунтовується, що таке розуміння інноваційної діяльності знаходиться в руслі традиційних уявлень про бізнес, що характерне для зарубіжних підприємців. Аргументовано доводиться теза про те, що метою інноваційної діяльності є не тільки отримання соціально-економічного ефекту від використання інтелектуального потенціалу, а й отримання прибутку.

Ключові слова інноваційна економіка, господарська діяльність, інноваційна діяльність, інноваційна система, інноваційне законодавство, інноваційний кодекс, суб'єкти інноваційної діяльності.
References