Назва статті Актуальні питання визначення понять визнання та виконання рішень іноземних судів
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2013
Сторінки [199-207]
Анотація У статті висвітлені актуальні питання визначення понять визнання та виконання рішень іноземних судів з огляду на з'ясування їх сутності та правової природи. Досліджено основні тенденції здійснення сучасних теоретичних розробок у цьому напрямі, зокрема розвиток теорій асиміляції та розповсюдження. У статті розглянуто питання відповідності існуючих визначень досліджуваних понять вимогам розвитку правового інституту міжнародного цивільного процесуального права. Проаналізовано досвід законодавчого регулювання питань визнання і виконання рішень іноземних судів в інших країнах. На підставі дослідження теоретичних здобутків вітчизняних і закордонних учених та з урахуванням практики визнання та виконання іноземних судових рішень запропоновано авторські визначення досліджуваних понять. Автором визначені проблемні питання сучасного законодавчого регулювання визнання та приведення до виконання іноземних судових рішень в Україні та сформульовано пропозиції щодо внесення змін до цивільного процесуального законодавства.
Ключові слова визнання рішення іноземного суду, виконання рішення іноземного суду, теорія асиміляції, теорія розповсюдження, екзекватура, примусове виконання рішення іноземного суду, акт легітимізації.
References