Назва статті Міжнародне приватне повітряне право
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2013
Сторінки [113-128]
Анотація Автор пропонує виокремити окрему галузь науки права — міжнародне приватне повітряне право (МППП), та вивчати її в окремому курсі. До вивчення окремих інститутів науки МППП може бути застосована система, коли загальна частина поряд із традиційними для юридичних дисциплін главами, що стосуються предмета, системи та джерел, відображає специфіку, що стосується уніфікованих норм, колізійних норм та встановлення змісту іноземного закону. Особлива ж частина стосується суб'єктів, об'єктів (повітряних суден, двигунів та запасних частин до них тощо), права власності та інших прав, основних видів зобов'язань та міжнародного процесу. МППП має своїм предметом відокремлену та специфічну групу суспільних відносин, пов'язаних із використанням повітряного простору, що часто характеризуються наявністю більш ніж одного іноземного елементу. Автор визначає основні джерела МППП та наголошує на наявності специфічних джерел, що є особливістю МППП, а саме іноземному законодавстві (особливо законодавство ЄС) та судовій практиці іноземних судів. Визначені колізійні прив'язки, що можуть застосовуватися в МППП, а саме lex voluntatis, lex situs, lex registrii, lex domicil'i, lex fori, lex loci delicti commissi, lex loci damni, lex personalis.
Ключові слова авіаційне обладнання, Кейптаунська конвенція, колізійні прив'язки, курс, судова практика, міжнародний договір, міжнародне приватне повітряне право, Монреальська конвенція.
References