Назва статті Конституційний вимір української демократії (історико-теоретичні нотатки)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2014
Сторінки [137-145]
Анотація У статті детально аналізуються питання розробки проекту чинного Основного Закону України в частині запровадження форм представницької та безпосередньої демократії. З цією метою демонструється обговорення, що мало місце під час конституційного процесу, та основні напрацювання конституційних комісій. Автор робить припущення про недосконалість існуючих форм демократичного врядування, зафіксованих у Конституції України. Передусім це стосується «арбітражного» потенціалу інституту референдуму, можливостей його ініціювання громадянами, гарантій виборчих прав. З урахуванням зарубіжного досвіду робляться пропозиції з удосконалення конституційної моделі демократії. Зокрема, звертається увага на необхідність розширення форм учасницької демократії, яка нині лише фрагментарно представлена в Основному Законі.
Ключові слова демократія участі, конституційна реформа, референдум, народовладдя, народна законодавча ініціатива.
References