Назва статті Конституція України: проблеми вироблення нового проекту
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2014
Сторінки [85-110]
Анотація У статті проведений порівняльно-правовий аналіз офіційних і неофіційних проектів Конституції України й окремих її статей. Увага приділена загальним помилкам і прорахункам, які відображені у цих документах (вузьке розуміння природи і сутності Конституції, буквальне розуміння теорії поділу влади, декларативний виклад окремих статей, непродумане запозичення окремих статей із текстів зарубіжних конституцій та ін.). Висловлюються пропозиції щодо вдосконалення методики підготовки статей проекту нової Конституції України, досягнення біль реалістичного відображення ситуації, що склалася в Україні, перспективи розвитку держави, українського суспільства, статусу прав людини.
Ключові слова проект Конституції України, статус прав людини, теорія поділу влади, громадянське суспільство, методи підготовки законодавчих проектів.
References