Назва статті «Анонімна записка про потребу обмежити владу гетьмана» як пропозиція реформування державно-управлінських відносин у Гетьманщині в XVIII ст.
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2014
Сторінки [245-251]
Анотація У статті розглядаються основні положення «Анонімної записки про потребу обмежити владу гетьмана» як важливого джерела політичної та правової думки доби Гетьманщини, що розкриває сутність взаємовідносин між гетьманом та козацькою старшиною. Документ містить пропозиції до російського монарха щодо впорядкування та обмеження владних повноважень гетьмана, подолання таких негативних для держави явищ, як диктатура, корупція, протекціонізм, залежна судова влада, витрачання державних коштів в особистих цілях. На підставі аналізу тексту Записки у статті висунуто гіпотезу щодо часу складення та соціального походження її автора чи групи авторів.
Ключові слова анонімна записка, Козацько-гетьманська держава, гетьман, козацька старшина, органи влади і управління, судова влада.
References