Назва статті Теоретичні проблеми розвитку конституційного права України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2014
Сторінки [130-136]
Анотація У статті на підставі розуміння категорій «теорія», «проблеми», «розвиток», що адаптовані до вирішення конституційного права України, аналізуються складні питання, що потребують розв’язання і які, до того ж, здатні сприяти розвитку конституційного права України. До таких теоретичних проблем належать: 1) формулювання адекватного сучасним реаліям розуміння конституційного права України; 2) чітке, наскільки це взагалі можливо, визначення предмета конституційного права України, насамперед як галузі права та національного законодавства; 3) визнання того факту, що конституційне право України еволюційно має ставати публічно-приватною галуззю національного права, яка б відтворювала систему національного права загалом та була б її системоутворюючим центром; 4) забезпечення розвитку споріднених до конституційного права України галузей права, законодавства, юридичних наук та навчальних дисциплін.
Ключові слова конституційне право України як галузь права, конституційне право України як галузь законодавства, конституційне право України як юридична наука, конституційне право України як навчальна дисципліна, предмет конституційного права України як галузі права.
References