Назва статті Фактори конституційного процесу в сучасній Україні: у пошуках стабільності та демократичного розвитку
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2014
Сторінки [167-174]
Анотація У статті, з урахуванням сучасних політико-правових подій в Україні, визначені основні фактори конституційного процесу — утвердження соціально-правової стабільності та створення концептуально-правової основи подальшого сталого демократичного розвитку України. Зазначено, що нормативним підґрунтям конституційного процесу є Конституція України, яка потребує оновлення. Концепти внесення змін до Конституції України, виходячи з вказаних факторів сучасного конституційного процесу, мають бути спрямовані на збереження єдності України, захист її територіальної цілісності, відновлення народної довіри до органів публічної влади, зміцнення народовладдя. Обґрунтовані необхідні для цього конституційні зміни та резюмовано, що в Основному Законі держави доцільно визначити конституційні основи державно-територіального устрою України як децентралізованої унітарної держави, з впровадженням системи регіонального самоврядування та відповідною оптимізацією системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Ключові слова конституційний процес, Конституція України, державно-територіальний устрій, децентралізація публічної влади, регіональне самоврядування, місцеве самоврядування, публічний договір, делеговані повноваження.
References