Назва статті Відповідальність учасників договірних об’єднань підприємств за зобов’язаннями об’єднань
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2014
Сторінки [261-266]
Анотація У статті досліджується визначення відповідальності учасників договірних об’єднань підприємств України за зобов’язаннями цих об’єднань. Автором виявлені розбіжності у врегулюванні цього питання в законодавстві України та в позиції органів державної влади. Окрім цього, звертається увага на взаємозв’язок між відповідальністю учасників (засновників) господарських організацій та необхідністю створення у цих організаціях статутного капіталу. Проаналізовано нормативно-правове регулювання цього питання у зарубіжних країнах, зокрема в державах — учасницях Європейського Союзу і країнах — членах Співдружності Незалежних Держав. Проведено дослідження наукових праць та наведені позиції вчених-юристів щодо дискусійних питань. Особлива увага звертається на те, що договірні об’єднання підприємств не повинні нести відповідальність за зобов’язаннями своїх засновників та учасників. Автором надаються пропозиції щодо удосконалення законодавства України, що регулює створення та діяльність договірних об’єднань підприємств.
Ключові слова договірне об’єднання підприємств, об’єднання з економічних інтересів, асоціація (союз) юридичних осіб, відповідальність за зобов’язаннями, статутний капітал.
References