Назва статті До модернізації конституційно-правового статусу людини і громадянина (львівські пропозиції)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2014
Сторінки [146-156]
Анотація У статті розглядаються основні напрями удосконалення конституційних засобів забезпечення в Україні основоположних прав людини і прав громадянина. До таких напрямів належать: привести Конституцію до більш повної відповідності з міжнародними «праволюдинними» стандартами; у відповідних статтях Конституції не обмежуватися лише самими назвами прав і свобод, а в усіх випадках зазначати також і основні елементи їх змісту; при закріпленні усіх прав подавати вказівку і на відповідні позитивні обов’язки держави щодо забезпечення кожного з них; скоригувати підстави обмеження прав у такий спосіб, аби вони не були ширшими, ніж ті, що зазначені у ратифікованих Україною міжнародних договорах; у певних статтях Конституції уточнити назви носіїв окремих видів прав. Наводяться конкретні приклади таких пропозицій.
Ключові слова основоположні права людини, конституційні права громадянина, гарантії прав людини і громадянина, конституційні обов’язки громадян.
References