Назва статті Конституційний процес у незалежній Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2014
Сторінки [19-24]
Анотація У статті розглядається конституційний процес у незалежній Україні. Висловлені деякі міркування щодо методологічних засад реформування чинної Конституції на сучасному етапі. Зазначено, що оновлена Конституція має базуватися на загальносвітовому і європейському досвіді конституціоналізму; внесення системних і комплексних змін не передбачає прийняття принципово нового Основного Закону України; система соціальних цінностей має бути вибудувана таким чином, щоб на її вершині була людина, а не держава; пріоритетною для України в сучасних умовах є парламентсько-президентська модель державного управління; удосконалена система судової влади, зокрема щодо її підконтрольності народові, спрощення і доступності правосуддя, посилення гарантій законності.
Ключові слова Конституція України, конституційне право, конституційний процес, ціннісні орієнтири, фундаментальні засади.
References