Назва статті Конституційна реформа в Україні: етапи поступу та методологія сучасної модернізації Основного Закону
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2014
Сторінки [25-34]
Анотація У статті на основі ретроспективного погляду досліджуються етапи розвитку конституційного процесу та конституційної реформи в період державної незалежності України. Розкриваються особливості, специфіка розвитку кожного етапу, вплив на нього політико-правових чинників, національний досвід генези конституційної теорії та її втілення в формуванні конституційних положень. Конституційний процес сучасної України має чітко виражені два періоди: до прийняття Конституції України як незалежної держави 1996 р. та після прийняття Основного Закону. Останній характеризується існуванням кризи на різних етапах у реалізації конституційних положень та напрацюванням пропозицій щодо вдосконалення Конституції України. Основна увага приділена методології сучасної модернізації Основного Закону, починаючи з 2014 р., новим концептуальним пропозиціям щодо вдосконалення його положень у контексті розвитку демократичної та правової держави.
Ключові слова Конституція України, конституційний процес, конституційна реформа та її етапи, методологія оновлення Конституції, конституційна теорія, зміни до Конституції.
References