Назва статті Актуальні питання конституційної реформи та державного розвитку на сучасному етапі
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2014
Сторінки [10-18]
Анотація У статті розглянуто актуальні питання конституційної реформи та державного розвитку на сучасному етапі. Одним із основних положень, які повинні відобразитися в Основному Законі України з метою забезпечення єдності в суспільстві, названо оновлення конституційних засад функціонування органів охорони правопорядку, що має бути спрямоване на унормування тих засадничих положень, які мають концептуальне значення для забезпечення їх ефективного функціонування й виконання покладених на них завдань. Внесено пропозицію на конституційному рівні закріпити положення, якому передбачити, що функції, внутрішня структура та чисельність органів охорони правопорядку, повноваження їх посадових і службових осіб визначаються виключно законом. Зокрема, це унеможливить вирішення вказаних питань на рівні підзаконних нормативних актів, а тому сприятиме обмеженню можливості будь-яких зловживань, сприятиме законності в діяльності органів охорони правопорядку та розпорядженні державними коштами на їх утримання й забезпечення належних умов їх функціонування. Також особлива увага приділена органам прокуратури України. У контексті євроінтеграційних процесів правове становище прокуратури України повинно визначатися з урахуванням того, що європейська модель прокуратури передбачає обмеження функцій прокурорів переважно кримінальним переслідуванням від імені держави. Запропоновано в Основному Законі України передбачити, що порядок організації й діяльності прокуратури, статус і повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій, порядок зайняття посади та звільнення з посади, а також питання його дисциплінарної відповідальності визначаються законом.
Ключові слова держава, Конституція України, конституційна реформа, органи охорони правопорядку, прокуратура України
References