Назва статті Щодо ідеальної конституції, її виконання і вітчизняного досвіду проектування
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 7/2014
Сторінки [121-129]
Анотація У статті розглядаються питання природи конституції і можливості розробки її оптимального для суспільства і держави варіанту. Аналізується вітчизняний досвід і практика підготовки Конституції України від 28 червня 1996 р., а також сучасний конституційний процес. Особлива увага звертається на реалізацію положень чинного Основного Закону, причини нігілістичного ставлення до його принципів і норм. Наголошується на тому, що при проектуванні конституційних актів необхідно враховувати сукупну дію соціально-економічних, демографічних та інших факторів. Доведено доцільність об’єднання положень про судову владу в одному розділі Основного Закону, що сприятиме зміцненню єдиного конституційно-правового статусу суддівського корпусу тощо. Актуальними є напрацювання Конституційної Асамблеї щодо реформування чинної Конституції України та їх використання у сучасному конституційному процесі.
Ключові слова Конституція України, конституційний процес, реалізація, Конституційна Асамблея, судова влада.
References