Назва статті Конституційно-правові проблеми територіального устрою України: доктринальні та прикладні аспекти
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [11-21]
Анотація У статті проаналізовано зміст понять «територія», «державний устрій», «територіальний устрій», «адміністративно-територіальний устрій» та наукові дискусії щодо форми державного устрою України; вказано на політизацію цього питання у періоди політичної нестабільності, а також несталість федеративної форми територіального устрою через значний потенціал конфліктності у відносинах між центром і регіонами. Розглянуто особливості виникнення та функціонування унітарної форми державного устрою. Обґрунтовується неминучість еволюції унітаризму в Україні в результаті здійснення децентралізації та реформи місцевого самоврядування.
Ключові слова унітаризм, федералізм, регіоналізація, децентралізація, місцеве самоврядування.
References