Назва статті Система адміністративно-територіального устрою України: проблеми конституційної теорії та практики
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [94-106]
Анотація Стаття присвячена актуальним проблемам системи і структури адміністративно-територіального устрою України. На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду державного будівництва аналізуються передумови формування моделей територіального устрою та тенденції їх подальшої модернізації. Досліджуються питання співвідношення категорій «територіальний устрій» і «адміністративно-територіальний устрій». Визначається система адміністративно-територіального устрою України та його внутрішня побудова, здійснюється конституційно-правова характеристика адміністративно-територіальних одиниць. Досліджуються проблеми вдосконалення системи адміністративно-територіального устрою в контексті конституційних ініціатив Президента України щодо децентралізації територіальної організації публічної влади і реформування місцевого самоврядування.
Ключові слова територія України, система адміністративно-територіального устрою України, структура адміністративно-територіального устрою, адміністративно-територіальна одиниця, реформа територіальної організації публічної влади і місцевого самоврядування.
References