Назва статті Перспективи кодифікації українського законодавства про охорону здоров’я
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [185-191]
Анотація Важлива роль у процесі вдосконалення надання медичної допомоги і здій- снення заходів щодо охорони здоров’я належить правовому регулюванню відносин у цій сфері, зокрема законодавству. Незважаючи на велику кількість правових актів різної юридичної сили, законодавство України про охорону здоров’я донині ще не систематизоване. Сьогодні правові норми розпорошені у різних правових актах, що ускладнює їх практичне застосування, знижує їх ефективність. Тому одним із актуальних питань є його систематизація, тобто зведення нормативно-правових актів (або їх елементів) у цілісний комплекс. Важливо також об’єднати споріднені правові норми в одному акті, який би системно і комплексно регулював відносини у цій сфері. Автор обґрунтовує необхідність кодифікації правових актів, які діють у цій сфері, і, зокрема, розроблення і прийняття Медичного і Санітарного кодексів України.
Ключові слова охорона здоров’я, законодавство, пропозиції щодо вдосконалення законодавства, Медичний і Санітарний кодекси України.
References