Назва статті До питання про правову природу персональних даних фізичної особи: цивілістичні аспекти
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [192-200]
Анотація Стаття присвячена розгляду питання правової природи персональних даних фізичної особи. Автор умовно виокремлює теорію особистих немайнових прав на персональні дані фізичної особи та пропрієтарну теорію персональних даних фізичної особи, з якими не погоджується. Він пропонує власну — теорію виключних прав на персональні дані фізичної особи, яка порівнює персональні дані з об’єктами прав інтелектуаль- ної власності. Ця теорія повністю доведена у статті.
Ключові слова персональні дані, правова природа, теорія особистих немайнових прав, пропрієтарна теорія, теорія виключних прав.
References