Назва статті Ідея федералізації в Україні у контексті національно-етнічного чинника: історичний досвід та сучасні виклики
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 9/2014
Сторінки [53-63]
Анотація У статті досліджується історичний досвід функціонування федерацій, створених на основі національно-етнічного чинника, визначено основні вади, котрі може спричинити процес можливого перетворення України на федерацію. Подається визначення федерації та її головні ознаки, з’ясовано головні проблеми, котрі зазвичай постають в процесі федералізації, тобто переходу від унітаризму до федералізму: визначення оптимальної кількості суб’єктів федерації та їх територіальних меж, розмежування компетенції федеральних органів публічної влади та органів влади суб’єктів федерації, дворівневого конституційного регулювання, дворівневого законодавчого регулювання, взаємного узгодження між конституціями різних рівнів, між конституціями і законами, між законами двох рівнів і підзаконними актами – загальнодержавними та суб’єктів федерації.
Ключові слова форма правління, федерація, федеративний устрій, ідея федералізації, національно-етнічний чинник, вади федеративної трансформації.
References